Cloud kassasystemen worden de norm

Ondernemers en retailers hebben veel redenen om de traditionele kassa’s voorgoed weg te doen. Tegenwoordig is het mogelijk om alle gegevens van een verkoper in een cloud-gebaseerd systeem in te voeren, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het updaten van hun fysieke apparatuur. Het aantal afrekensystemen met een (gedeeltelijke) cloudoplossing neemt toe. Hoewel de grotere bedrijven de boot nog afhouden, stijgt ook het aantal ondernemingen en instellingen dat de zich verder ontwikkelende cloud computing accepteert. Bij cloud computing worden op aanvraag gegevens, software en hardware via een netwerk zoals het internet ter beschikking gesteld.

Het maximale halen uit tijd, geld en vierkante meters

Tegenwoordig hebben winkels hoogstwaarschijnlijk nog een aantal stands met contant geld, maar klanten die met een bankpas of creditcard betalen, kunnen de medewerker die hen het eerst helpt betalen zonder al te lang in de rij te hoeven staan. Het gebruik van iPads of andere mobiele apparaten in plaats van kassa’s maakt het voor retailers ook mogelijk om het maximale te halen uit hun geld, tijd en vierkante meters. Op dit moment moeten bedrijven hun kasregisters om de acht tot tien jaar vervangen, een lang proces dat maanden en miljoenen euro’s kost. Bedrijven die de nodige middelen vrijmaken, kunnen zich juist richten op innovatie en het verbeteren van hun bedrijf in plaats van alleen de bestaande infrastructuur te onderhouden.

Klanten beter bedienen

Dankzij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de kassatechniek kunnen kassaleveranciers ondernemers helpen de klant beter te bedienen. Tegenwoordig is de kassa niet meer uitsluitend een puur elektronisch apparaat in een fysieke winkel of restaurant, waarmee aankopen kunnen worden afgerekend en geregistreerd. De kassa van de toekomst is niets minder dan de technische infrastructuur, die het hart vormt van elke onderneming die goederen en diensten levert aan de (eind)consument. Binnen het totale ecosysteem blijft de afrekenfunctie een belangrijk element, waarbij vertrouwen, klantgerichtheid en gemak zeer belangrijke elementen zijn.

Zorgvuldige bescherming en slimme ontsluiting data

De data in de systemen is ‘goud’ waard en verdient zorgvuldig beschermd en bewaard te worden. Maar deze data moet ook slim en handig ontsloten kunnen worden. Nog te weinig ondernemers zien dit in. Kassaleveranciers verkeren evenwel in de ideale positie voor het vervullen van de rol van knooppunt van alle schakels, om te komen tot een internationale standaard. Het snel en eenvoudig koppelen van verschillende systemen en het ontsluiten van informatie om deze te kunnen uitwisselen is de oplossing. Het is dan wel noodzakelijk dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken, hun expertise bij elkaar brengen en zo komen tot optimale oplossingen.

Kassa als belangrijke schakel

Ondernemers en retailers beseffen nog te weinig dat hun onderneming in waarde toeneemt als zij de automatisering van hun winkel goed geregeld hebben en relevante data bijeenbrengen. In het systeem zitten dan alle kennis en inzichten over functioneren van het bedrijf. Binnen dit geheel kan de kassa een zeer belangrijke schakel vormen. De kassa heeft als kernfunctie het registreren en verwerken van aankopen, dus de daadwerkelijke transactie. Kernwaarden hierbij zijn betrouwbaarheid, gemak, snelheid, beveiliging en een goede koppeling naar onder anderen externe partijen, onder wie de overheid en CBS, maar ook naar boekhoudpakketten.

De kassa van de toekomst

Ondernemers en retailers moeten zich wel er van bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor de opslag van de gegevens en dat deze hun eigendom zijn. De kassaleverancier heeft als taak zorgvuldig om te gaan met de transactiegegevens, die gemakkelijk te benaderen zijn wanneer de afnemer zou willen beschikken over historische gegevens. Op dit moment vinden jammer genoeg nog te weinig ondernemingen en retailers een goede (POS-)automatisering noodzakelijk. Zij beschouwen de kassa veelal als sluitpost, maar een professioneel kassasysteem kan meer dan dat. De kassa van de toekomst kan helpen de waarde en de toekomstbestendigheid van een onderneming te garanderen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *